Rozvoj obchodní strategie hrou

Potřebujete navýšit obrat Vaší firmy? Zavádíte ve firmě nový produkt či službu? Ano, není to snadné, ale během našeho kurzu si s Vašimi klíčovými zaměstnanci nastavíte jasnou strategii a získáte nové nápady.

Tento kurz je zaměřen na vytěžení užitečných a zásadních informací pro nastavení úspěšné obchodní strategie. V kreativní brainstormingové části odhalíte nejen Váš firemní potenciál, ale poznáte také talenty svých kolegů. Kurz je veden koučovacím způsobem s pomocí brainstormingové herní platformy MatriX, a je sestaven tak, aby vznikl prakticky okamžitě použitelný výstup, se kterým se účastníci zcela identifikovali a jsou připraveni jej realizovat. 

Obsah kurzu: Definujeme firemní cíle a provedeme jejich analýzu. Vyjasníme si úkoly a kompetence. Odhalíme silné a slabé stránky firmy zásadní pro naplnění cíle. Pojmenujeme rizika. Na brainstormingové platformě Business deskové hry MatriX si společně projdeme důležité kroky a vytěžíme nové prodejní nápady.

Kurz je určen: majitelům firmy a jejich klíčovým zaměstnancům.

Délka kurzu: zkrácený jednodenní (8h) / dvoudenní kurz (2 x 8 hod)

Lektor: Barbara Káňová a Jan Bureš

Typ kurzu: uzavřený

Počet účastníků: 4 – 12

Objednat
koupit