Respect

Trenažér komunikačních dovedností

Hra Respect je rétorický nástroj vycházející z trenažéru komunikačních dovedností Networker, který vám umožní pracovat s komunikačními a sebeprezentačními dovednostmi a rozvíjí schopnost rozšiřovat a udržovat svůj okruh kontaktů.

Respect je užitečný pro každého, jehož aktivity jsou spojeny s jakýmkoli druhem komunikace – osobní i obchodní.

Díky různým formám provedení této hry je vhodná především pro zaměstnance v oblasti prodeje, reklamy a marketingu, ale vhodná je také pro HR a ostatní zaměstnance napříč celou firmou.

8 herních balíčků vám umožní simulovat mnoho komunikačních situací

Pokud vaše aktivita souvisí s vyjednáváním, prodejem nebo pouze komunikací, během které je třeba upoutat pozornost na brand nebo výhody, které produkt přináší – Respect je nejlepším simulátorem pro osvojení a trénink komunikačních dovedností.

Proč hrát Respect

 • Zlepšení dovedností sebeprezentace a prezentace brandu
 • Rozvoj flexibility při zvládání námitek, otázek a konfliktních situací
 • Zlepšení verbálních a neverbálních komunikačních dovedností
 • Rozvoj otevřené komunikace v rámci pracovního kolektivu
 • Školení prodeje
 • Příprava na jednání
 • Nábor a hodnocení zaměstnanců
 • Zapojení zaměstnanců do vývoje skriptů pro prodej produktů nebo služeb společnosti
 • Vytvoření originálního konverzačního stylu

Výsledek hry

 1. Otevřená komunikace s klienty a kolegy
 2. Vyvinuté konverzační skripty pro prodejní personál s přihlédnutím k individuálním charakteristikám (emoce, styl, intonace, gesta, struktura)
 3. Hodnocení zaměstnanců
 4. Dosažení stanovených cílů skupiny

… a mnoho dalších

Objednat
koupit